Om PBP

Om PBP Bygg- och renovering

PBP Renovering AB och PBP Byggentreprenad AB startades och drivs av Peter Jeppsson. Sedan 1997 har Peter Jeppsson arbetat med bygg- och montage i någon form. 2010 startades byggverksamheten under namnet Peters Bygg och Projektering AB. Sedermera ändrades företagsnamnet till PBP Renovering AB, och parallellt startades PBP Byggentreprenad AB. I huvudsak arbetar verksamheten med renoveringsarbeten och byggnationer inom byggsektorn. Tillsammans med underentreprenörer från såväl Sverige som Polen genomförs projekt och det gemensamma för samtliga anlitade parter är att kvalitet står i centrum. PBP Renovering AB och PBP Byggentreprenad AB arbetar långsiktigt. Vi bygger relationer med kunder och leverantörer. Vi förtjänar våra leverantörers samarbete och våra kunders förtroende.

Med miljö och kvalité i tanke

Vi eftersträvar att uppnå högsta kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder oss av företag specialiserade för deponi för att sortering av byggavfallet ska minimera vår omgivning så mycket det går. Vi ställer krav på våra samarbetspartners att minimera spill och optimera körningar och transporter samt minimerar våra körningar genom optimering av beställningar och leveranser.